Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

„JA, INŻYNIER” – REPORTAŻ TVP3

Zachęcamy do posłuchania i obejrzenia reportażu TVP3 „JA, INŻYNIER” podsumowujący akcję  „DZIEŃ OTWARTY INŻYNIERA BUDOWNICTWA” na Dolnym Śląsku.