Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

IX MISTRZOSTWA POLSKI W BRYDŻU SPORTOWYM

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w IX Mistrzostwach Polski w Brydżu Sportowym organizowane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem honorowym Prezesa KR PIIB Mariusza Dobrzenieckiego. Turniej odbędzie się w dniach 16-18 grudnia 2022 r. w Bielsko-Białej. Chętnych do udziału w turnieju członków DOIIB prosimy o zgłoszenia na adres ptbielsko@slk.piib.org.pl do 15 grudnia 2022 r. oraz, informacyjnie, na adres DOIIB:  dos@doiib.test.sisms.pl. W załączeniu komunikat organizatora dotyczący IX Mistrzostw Polski  w Brydżu Sportowym.

Członkom DOIIB, którzy zajmą miejsca od I do VI  – zwracamy koszty noclegu i wyżywienia (zgodnie z ofertą organizatora). Zapraszamy do udziału w turnieju i życzymy sukcesów.