Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

IX Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO w Londynie

13 kwietnia 2019 r. w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO pt. „Polacy tworzący nowoczesną Wielką Brytanię – wkład polskich inżynierów w rozwój brytyjskiej myśli technicznej na przestrzeni ostatniego stulecia”. Konferencja została zorganizowana przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) z siedzibą w Londynie oraz Stowarzyszenie Techników Polskich (STP) w Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie Techników Polskich zostało założone w 1940 roku w Londynie przez polskich inżynierów, którzy po wybuchu II Wojny Światowej znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Zadaniem Stowarzyszenia między innymi jest zrzeszanie i podtrzymywanie więzi pomiędzy inżynierami, technikami, naukowcami polskimi i brytyjskimi polskiego pochodzenia pracującymi w Wielkiej Brytanii, obrona wspólnych interesów inżynierów i techników polskich w Wielkiej Brytanii i w Europie, utrzymywanie więzi z inżynierami i technikami w Polsce, a także pomoc w wymianie informacji technicznych. Tematem przewodnim IX Międzynarodowej Konferencji Kwietniowej był wpływ polskich inżynierów na rozwój brytyjskiej myśli technicznej. Zaproszeni prelegenci zaprezentowali konstrukcje, projekty oraz odkrycia, przy których tworzeniu i realizacji brali udział polscy inżynierowie. Na Konferencji gościł również Konsul Generalny RP w Wielkiej Brytanii Mateusz Stąsiek, który odczytał list gratulacyjny dla inżynierów od  Ministra Inwestycji i Rozwoju RP Jerzego Kwiecińskiego.

 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Techników Polskich (STP) w Wielkiej Brytanii Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa na Konferencji reprezentowała Anita Fokczyńska – Z-ca Skarbnika DOIIB, członek Prezydium Okręgowej Rady DOIIB. Uczestnikiem Konferencji była również Teresa Bilińska, członek Rady DOIIB, pracująca jako inżynier w Wielkiej Brytanii, która wygłosiła prelekcję na temat warunków  pracy w Wielkiej Brytanii. O swoich osiągnieciach i doświadczeniach w pracy w Wielkiej Brytanii opowiadali również inni prelegenci, w tym także osoby młode , które po zakończeniu studiów inżynierskich w Polsce podjęły pracę zawodową w Wielkiej Brytanii.  Obecnie zajmują się między innymi – serwisem i naprawą tras metra londyńskiego (długość tras ok. 1000 km) – projektowanie i wykonawstwo, projekt i wykonawstwo najnowszej linii metra Crossrail  oraz BIM – najnowsze technologie i digitalizacja w zawodzie inżyniera. To  nas czeka w przyszłości. W Londynie można zobaczyć jak to już działa. Nie pominięto oczywiście historycznego wkładu Polskich inżynierów i matematyków w rozwój brytyjskiej myśli technicznej, w tym w rozwiązanie szyfru ENIGMY. Przypomniano również o zasługach Polskich lotników,  konstruktorów samolotów oraz projektantów lotnisk terenowych w czasie II Wojny Światowej.