Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

IV MISTRZOSTWA PIIB W BRYDŻU SPORTOWYM.

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w IV Mistrzostwach PIIB w Brydżu Sportowym. Turniej odbędzie się w dniach 11-13 grudnia 2015 r. w Szczyrku CKR Orle Gniazdo. Zgłoszenia uczestnictwa do 07.12.2015 r. w formie elektronicznej ptbielsko@slk.piib.org.pl, z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, przynależność do Okręgowej Izby, numer ewidencyjny Izby). Udział w zawodach jest bezpłatny (bez wpisowego). Uczestnik ponosi opłaty za nocleg i wyżywienie.
Komunikat oraz Regulamin IV Mistrzostw PIIB  w Brydżu Sportowym – w plikach do pobrania. 

Członkom DOIIB, którzy zajmą miejsca od I do III – zwracamy koszty noclegu i wyżywienia.
 
Warunkiem refundacji  jest uprzednie zgłoszenie uczestnictwa i uzgodnienie wysokości kosztów z DOIIB (tel. 071-337-62-32 lub e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl). W przypadku dużej liczby chętnych wybierzemy czteroosobową reprezentację.