Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE (1-3.02.2022)

W imieniu Polskiego Kongresu Drogowego – Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, zapraszamy na IV Międzynarodowe Forum Tunelowe w dniach 1-3 lutego 2022 r. Konferencja ta stanowi kontynuację Polskiego Forum Tunelowego, które tradycyjnie odbywa się we Wrocławiu.

Podczas Forum omawiana będzie tematyka przestrzeni podziemnej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Przedstawione zostaną rozwiązania projektowe, wykonawcze i sprzętowe w budownictwie tunelowym, na przykładach konkretnych projektów realizowanych w różnych krajach i w Polsce. Będzie to przegląd różnych technologii stosowanych w budownictwie tunelowym, w zależności od lokalizacji i warunków geologicznych. Drugi podstawowy blok tematyczny będą stanowiły informacje w zakresie wyposażenia tuneli np. łączność w tunelach oraz wentylacja. Kolejna sesja poświęcona będzie tematyce systemów bezpieczeństwa w tunelach, gdzie omówione będą m.in. testy odbiorowe i zabezpieczenia ppoż.

Konferencja jest umieszczona w kalendarzu najważniejszych międzynarodowych wydarzeń branżowych PIARC oraz ITA-AITES – Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego i Przestrzeni Podziemnych. Honorowym patronatem objął konferencję również Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. W programie wydarzenia znalazły się prezentacje dotyczące niemal wszystkich budowanych tuneli na drogach krajowych w naszym kraju. Szczegóły znajdują się na naszej stronie: https://kongresdrogowy.pl/konferencja/163-iv-miedzynarodowe-forum-tunelowe.

Zapraszamy do zgłaszania udziału zainteresowanych pracowników w konferencji. Szczegółowe informacje o warunkach udziału oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępne są na naszej stronie internetowej: https://kongresdrogowy.pl/konferencja/163-iv-miedzynarodowe-forum-tunelowe#warunki.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału stacjonarnego upływa 25 stycznia, do udziału on-line 30 stycznia. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Organizacyjnym pod adresem mailowym biuro@kongresdrogowy.pl lub numerem telefonu 605200214.