Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Inżynierowie DOIIB w mediach: TVP3 Wrocław

Zachęcamy do posłuchania i obejrzenia relacji z rozmowy z Panem Markiem Kalińskim Zastępcą Przewodniczącego Rady DOIIB oraz Panem Rafałem Zarzyckim Zastępcą Przewodniczącego Rady DOIIB, przeprowadzonej w TVP3 Wrocław.

Ta i inne relacje dostępne są również w zakładce Inżynierowie w mediach