Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS DOIIB INŻYNIER ROKU

Przypominamy, że do 15 maja można zgłaszać kandydatów do KONKURSU INŻYNIER ROKU za rok 2017. 

Więcej informacji http://doiib.test.sisms.pl/informacje-ogolne4

 

ZACHĘCAMY  DO PRZESYŁANIA  ZGŁOSZEŃ.