Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

INTERNETOWA TELEWIZJA DOIIB ROZPOCZĘŁA DZIAŁALNOŚĆ

W styczniu 2016 r. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uruchomiła własną telewizję internetową TV DOIIB. Współpracujemy w zakresie obsługi i rozpowszechniania sygnału tej telewizji z Dolnośląską Telewizją Internetową DTV24. Stawiamy dopiero pierwsze małe kroki na tej nowej drodze kontaktu izby z jej członkami oraz promocji zawodu inżyniera budownictwa i jego samorządu zawodowego w przestrzeni publicznej. Większość materiałów filmowych jest zgromadzona w archiwum i można je odtwarzać w dowolnym czasie i miejscu gdzie jest dostęp do internetu. Niektóre szkolenia będą odbywały się on-line a internetowi uczestnicy będą mogli zadawać pytania. Przewidujemy comiesięczne stałe audycje, w których przedstawiciele DOIIB będą informować o aktualnych wydarzeniach w izbie i o jej działalności. Będzie rozbudowywana baza szkoleń internetowych i relacji z różnych wydarzeń w naszym dolnośląskim samorządzie zawodowych inżynierów budownictwa. Prezentowana będzie działalność Obwodowych Zespołów Członkowskich Rady DOIIB oraz różne osiągnięcia naszych członków jako inżynierów. Rozpoczynamy działalność w otwartym kanale internetowym, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Liczymy na to, że dolnośląskie stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz inne izby okręgowe włączą się do współpracy z nami w tej nowej inicjatywie i niezwykłej medialnej przygodzie. Liczymy przede wszystkim na zainteresowanie członków DOIIB oraz całej PIIB tą inicjatywą i wspieraniem nas na trudnej drodze rozwoju nowej inicjatywy medialnej w naszym samorządzie. Życzymy dobrego odbioru.
Dostęp do TV DOIIB jest możliwy przez górną zakładkę „TV DOIIB” na naszej stronie internetowej http://doiib.test.sisms.pl/ lub poprzez stronę DTV24 http://serwer1500784.home.pl/autoinstalator/wordpress1/