Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 05.01.2015r. BIURO OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ BĘDZIE NIECZYNNE