Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informujemy o webinariach

Firma Bentley

Zagospodarowanie terenu w OpenRoads Designer i OpenRail Designer

Webinar 1: Teren –  28 lipca (czwartek), godz. 11:00 Czas trwania: 1 godzina

Webinar 2: Drogi, linie kolejowe i tereny zielone –  22 września, godz. 11:00 Czas trwania: 1 godzina

Udział w webinarach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Zapraszamy do obejrzenia  serii dwóch webinarów, podczas których zaprezentujemy w jaki sposób wykorzystać OpenRoads Designer i OpenRail Designer do modelowania zagospodarowania terenu.

Podczas pierwszego webinaru z tej serii będziemy badać funkcjonalności, które nam pozwalają osiągnąć różne poziomy szczegółowości terenów (LODy). Wychodząc z modelu uproszczonego z ogólną geometrią ukształtowania terenu (LOD2) zajmiemy się szablonami i wbudowanymi narzędziami, aby przeanalizować nachylenie i skarpowanie terenu według poziomu LOD3. Następny krok, to wykorzystanie workflow gINT do osiągniecia poziomu szczegółowości LOD4. Wtedy już skorzystamy z bazy danych odwiertów i aplikacji gINT Logs firmy Bentley Systems oraz z importu siatek (meshów) w formacie IFC.

W drugiej części poznamy narzędzia, które nam pozwalają osiągnąć różne poziomy szczegółowości (LODy) dróg, linii kolejowych oraz terenów zielonych. Wychodząc z modelu uproszczonego (LOD2) z uwzględnieniem kategorii użytkowania zajmiemy się wstępnym zestawieniem powierzchni o danej funkcji i przejdziemy do następnych poziomów szczegółowości za pomocą liniowych i powierzchniowych szablonów korytarza. Aby osiągnąć model bogatszy w informację, skorzystamy z atrybucji obiektów.

Link do zapisów

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServletV2?target=reg20V2.jsp&eventid=3873125&sessionid=1&key=F8536377AB930D833031C66D205C9ED5&groupId=3973978&utm_campaign=REM_TRN_WBNR_RD_PL_22_7_EM2&utm_medium=email&partnerref=Email&_hsenc=p2ANqtz-_Pev2MwUuX97RKqRvIk8zu4poT4uPVS7JRd6UN2Fpb9mT9i9tFST4aExrxZ6-7aBeYqM7i-DHtZ_UVmHHFY8Zlhe0_QA&_hsmi=220705519&utm_content=220705519&utm_source=hs_email&sourcepage=register