Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacja z posiedzenia Rady DOIIB w dniu 21.03.2011r.

W dniu 21.03.2011 r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się posiedzenie  Rady DOIIB, ostatnie przed X Okręgowym Zjazdem Sprawozdawczym DOIIB.
W posiedzeniu oprócz Członków Rady udział wzięli Przewodniczący pozostałych organów Izby oraz Radca prawny.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała.
W czasie obrad, po krótkiej dyskusji przyjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady DOIIB za okres 1.01.-31.12. 2010 r.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Przewodniczący: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawili informacje o sprawozdaniach podległych im  organów Izby za miniony rok.
Pan Stanisław Stojewski – Rzecznik Koordynator w swojej informacji zwrócił uwagę na zwiększenie ilości prowadzonych spraw o 70% w stosunku do roku poprzedniego.
Sprawozdanie z działalności Sądu Dyscyplinarnego omówił jego Przewodniczący –Pan Władysław Juchniewicz. Ogółem do OSD w roku 2010 wpłynęło 17 spraw, z których 16. rozpatrzono w trybie odpowiedzialności zawodowej i 1. w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – Pan Kazimierz Czapliński omówił  statystyki przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz  wydanych książek praktyki zawodowej, a także inne działania OKK.
Pani Anna Ficner – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej omówiła sprawozdanie z działalności Komisji. W podsumowaniu poinformowała, że Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła funkcjonowanie Izby w okresie sprawozdawczym zarówno w zakresie obsługi Członków, jak i zarządzania finansami oraz gospodarowania posiadanym majątkiem.

 

Autor fotografii: mgr inż. Piotr Rudy