Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacja z posiedzenia Rady DOIIB w dniu 07.03.2011r.

W dniu 07.03.2011r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady DOIIB.
Obrady rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała.
Po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z ostatniego posiedzenia Rady DOIIB, głos zabrała Pani Grażyna Kaczyńska, która przedstawiła program uczestnictwa naszej Izby w jubileuszowej XXV edycji Targów Budownictwa TARBUD 2011 we Wrocławiu. W programie przewidziano cykl krótkich wykładów w dniu rozpoczęcia Targów, tj. 18 marca 2011 r.  w godzinach od 11.00 do 16.00. Członkom naszej Izby zapewniono możliwość bezpłatnego wejścia na teren Targów w tym dniu za okazaniem Karty Członkowskiej lub ważnego zaświadczenia wydanego przez DOIIB. Ze szczegółami imprezy można się zapoznać na  stronie internetowej Izby.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął pierwszy wniosek o powołanie Obwodowego Zespołu Członkowskiego  w obwodzie kamiennogórskim. Rada podjęła uchwałę w tej sprawie.
Podczas obrad wiele uwagi poświęcono m.in. przygotowaniom  do X Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. Projekty dokumentów na Zjazd przedstawił Pan Tadeusz Olichwer. Po szerokiej dyskusji, Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektów dokumentów  na X Zjazd Sprawozdawczy DOIIB.
Ponadto, w dalszej części posiedzenia, odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Rady za 2010 r. oraz projektem budżetu na rok 2011.

 

Autor fotografii: mgr inż. Piotr Rudy