Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

INFORMACJA O ZMIANACH W ORGANIZACJI PRACY BIURA DOIIB OD 04.04.2022r.

Uprzejmie informujemy, że od 04.04.2022 r. biura Izby będą otwarte dla interesantów w następujących godzinach:

1) Dział członkowski, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Okręgowa Komisja Rewizyjna:

– poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 10.00 – 14.00

– środa – 10.00 – 17.00

2) Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna:

– poniedziałek, wtorek, piątek – 12.00 – 14.00

– środa – 12.00 – 17.00

Jednocześnie przypominamy, że większość spraw można załatwić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej: doiib.test.sisms.pl