Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Obradowało Prezydium Rady DOIIB

W dniu 13 października 2011 r.  w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Rady DOIIB  z udziałem Przewodniczących pozostałych organów Izby.
W posiedzeniu wziął udział również Przewodniczący Zespołu Prawno-Regulaminowego.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała, który na wstępie podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Gali z okazji Jubileuszu X-lecia DOIIB w dniu 7. października 2011r. w Auli Politechniki Wrocławskiej.
Podczas obrad przedstawiono m.in. aktualny stan przygotowań spotkań szkoleniowo-integracyjnych, organizowanych w obwodach wyborczych/powiatach w ramach obchodów jubileuszu X-lecia utworzenia DOIIB. Omawiano też projekt harmonogramu działań przygotowawczych do XI Okręgowego Zjazdu DOIIB, który odbędzie się 21. kwietnia 2012 r. Zastępca Przewodniczącego Rady, Pani Grażyna Kaczyńska, poinformowała, że w ramach obchodów jubileuszu X-lecia Izby przygotowywane są obecnie trzy spotkania szkoleniowo-integracyjne w następujących grupach powiatów:  ząbkowicki i kłodzki w Polanicy Zdroju w hotelu „Sana” w dniach 21-22.10.2011 r., głogowski, polkowicki, lubiński i legnicki w hotelu „Qubus” w Legnicy w dniu 27.10.2011 r., świdnicki, wałbrzyski i dzierżoniowski w Świdnicy w dniu 05.11.2011 r.  Ponadto dodała, że spotkanie w  Świdnicy organizowane jest z inicjatywy Obwodowego Zespołu Członkowskiego (OZC) ze Świdnicy, a OZC z Kamiennej Góry organizuje również podobne spotkanie szkoleniowe w dniu 18.11.2011 r. w Krzeszowie.
Duża część posiedzenia poświęcona była omówieniu stanu realizacji budżetu za dziewięć miesięcy oraz propozycjom zmniejszenia kosztów działalności Izby. Janusz Szczepański – Skarbnik Rady DOIIB – przedstawił konkretne propozycje zmniejszenia kosztów działalności Rady i pozostałych organów DOIIB. W dyskusji zwrócono uwagę na to, że na proponowanych oszczędnościach nie powinna ucierpieć bezpośrednia działalność na rzecz członków Izby, a zadania statutowe i ustawowe muszą być realizowane nadal w pełnym zakresie. 
Przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała przedstawił ankietę, która zostanie przesłana do wszystkich członków naszej Izby w listopadzie i wyraził opinię, że zawarte w wypełnionych ankietach opinie członków będą bardzo pomocne w bieżącej i długofalowej działalności Izby.