Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

IMPREZY W RAMACH OBCHODÓW XV-LECIA DOIIB

W ramach obchodów Jubileuszu XV-lecia Izby, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje cykl imprez kulturalno-integracyjnych dla członków DOIIB. Proponujemy Państwu udział w następujących wydarzeniach:

 

  1. Seminarium pt. „Technologie bezwykopowe – nowoczesne technologie, materiały i urządzenia do budowy i eksploatacji infrastruktury w zakresie wodociągów i kanalizacji” – 12-13 maja 2017r. w Zagórzu Śląskim – wyłącznie dla członków DOIIB
  2. Wycieczka do Czech (Zamek Jansky, papiernia Velke Losiny, browar Holba Hanusovice) – 13 maja 2017r.
  3. Wycieczka techniczna na obiekt:  pływalnia ORBITA przy ul. Wejherowskiej (17 maja 2017r.)
  4. Wycieczka do Zamku Książ  – 27 maja 2017r.
  5. Wycieczka do Opactwa Cystersów w Krzeszowie – 17 czerwca 2017r.
  6. Rejs statkiem po Odrze – 24.06.2017r.
  7. Wystawa fotograficzna na ul. Kuźniczej we Wrocławiu pt. „XV-lecie budownictwa na Dolnym Śląsku” – wrzesień 2017

Udział członka DOIIB w imprezie wraz z jedną osobą towarzyszącą jest bezpłatny, ale łączna liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisy na wymienione wyżej imprezy dostępne będą  (tak jak na ubiegłoroczne wydarzenia Festiwalu Budownictwa)  poprzez zakładkę  „XV-LECIE DOIIB” na naszej stronie internetowej (doiib.test.sisms.pl)  po zalogowaniu się do „Strefy dla członków DOIIB”.  Rozpoczęcie zapisów  planowane jest na dzień 20.04.2017 r., godz. 12.00.

Prosimy nie zgłaszać udziału do biura DOIIB drogą e-mail lub telefonicznie – pracownicy Izby nie mają dostępu do „Strefy dla członków DOIIB”, a więc nie mogą Państwa zapisać.

 

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy.