Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

II OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W STRZELECTWIE SPORTOWYM DLA CZŁONKÓW OIIB, WARSZAWA 10.09.2021r.

Chętnych do udziału w zawodach członków DOIIB prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail : dos@doiib.test.sisms.pl. do dnia 29 sierpnia 2021 r.

W zgłoszeniu prosimy podać numer członkowski, numer telefonu, datę urodzenia, uzasadnienie zgłoszenia (dorobek sportowy, motywacja) – koniecznie z dopiskiem:

„ Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru członkowskiego, telefonu kontaktowego, adresu e-mail  organizatorowi zawodów tj. Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, celem wpisania na listę uczestników”.

W przypadku dużej liczby chętnych zostanie wybrana 2 lub 3-osobowa reprezentacja.

W załączeniu – Regulamin oraz Program II Ogólnopolskich Zawodów w Strzelectwie Sportowym.