Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

II MISTRZOSTWA INŻYNIERÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM (28.02.2016) – INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW

Wszystkich Państwa, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w II Mistrzostwach Inżynierów Dolnego Śląska w Narciarstwie Alpejskim, informujemy, że zawody odbędą się w Ośrodku Narciarskim Czarna Góra  w planowanym terminie tj. w niedzielę 28.02.2016 r.
Zbiórka uczestników planowana jest pod stokiem F1 od godz. 8.30. Stok ten znajduje się po lewej stronie od parkingu głównego stojąc twarzą do stoku. Dalsze informacje organizacyjne zostaną przekazane na miejscu.
Warunki narciarskie w tym ośrodku można śledzić za pomocą kamer internetowych: http://czarnagora.pl/kamery-online/
Zespół Organizacyjny Mistrzostw ze strony Rady DOIIB jest następujący: Piotr Zwoździak – przewodniczący, Daniel Jarząbek i Marek Kaliński – członkowie. Zawody narciarskie od strony technicznej będą prowadzone przez miejscowy Ośrodek Narciarski Czarna Góra S.A.
Życzymy wszystkim sukcesów i zadowolenia z udziału w  zawodach.