Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

II EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Po raz drugi w Katowicach w dniach 24-27 września 2012 roku odbędzie się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  Będzie to ważne wydarzenie, którego celem strategicznym jest pogłębianie współpracy samorządów i administracji rządowej na rzecz tworzenia warunków prawnych, podatkowych, finansowych sprzyjających rozwojowi małych i średnich firm budowlanych, a także tworzeniu mechanizmów współdziałania nauki z tą grupą przedsiębiorców. Wykłady ok. 250 prelegentów z Polski i zagranicy oraz dyskusje ponad 3 tyś uczestników Kongresu będą z pewnością przyczyniać się do promowania i pomagania w rozwoju małym i średnim firmom, które stanowią ważny element polskiej gospodarki, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

 

Patronat Honorowy nad Kongresem objęli: Prezydent RP – Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej – Jose Manuel Barroso, Przewodniczący parlamentu Europejskiego – Martin Schulz.

 

Z inicjatywy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  podjęliśmy się promowania tego wydarzenia na Dolnym Śląsku i otrzymamy jako DOIIB zaszczytny tytuł  „Organizacja Wspierająca II Europejski Kongres MŚP”.  Przedstawiciele DOIIB wezmą udział w tym Kongresie, gdyż jest on okazją, by nasz głos w sprawach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (w tym  budowlanych) zaistniał, był wysłuchany i został wykorzystany.

 

Zachęcamy gorąco wszystkich małych i średnich przedsiębiorców do udziału w Kongresie. Liczymy szczególnie na udział członków DOIIB, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, kierują firmami lub są zainteresowani poruszaną tematyką. Udział w Kongresie jest bezpłatny ale wymaga wcześniejszej rejestracji na oficjalnej stronie Kongresu: www.kongresmsp.eu, na której znajdują się wszelkie szczegółowe informacje. Informacja ogólna zawarta jest również w dołączonym załączniku.