Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

I ZAWODY BADMINTONOWE DOIIB (10.09.2022r.)

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza  Członków Izby na I ZAWODY BADMINTONOWE DOIIB, które odbędą się w dniu 10.09.2022 r. (sobota) w Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ,58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6

Program zawodów:

09:00-10:00    zapoznanie się z parkietem hali sportowej, rozgrzewka, zapoznanie się z tabelą rozgrywek

10:00-10:30    oficjalne otwarcie zawodów

10:30-13:00    rozgrywki

13:00-14:00    lunch w restauracji AQUA ZDRÓJ

14:00-17:00    cd. rozgrywek

17:00-17:30    wręczenie nagród, oficjalne zamknięcie zawodów

17:45-20:00    spotkanie towarzyskie we foyer przylegającym do hali sportowej (kolacja)

Prawo startu:

Inżynierowie i technicy budownictwa będący aktualnymi członkami DOIIB, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego i kierownicy wydziałów administracji architektoniczno-budowlanej województwa dolnośląskiego, członkowie izb okręgowych PIIB oraz pracownicy biura DOIIB.

Każdy członek Izby ma prawo zgłosić do uczestnictwa w Zawodach osobę towarzyszącą oraz dzieci pozostające na jego utrzymaniu (w wieku 16-25 lat).

Osoby niepełnoletnie mogą startować pod opieką i na odpowiedzialność opiekunów.

Udział w zawodach jest bezpłatny.

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów 9/10.09. i 10/11.09.2022 r. w 2-osobowych pokojach w Centrum AQUA ZDRÓJ po preferencyjnej cenie wyłącznie za pośrednictwem Biura DOIIB. Cena jednego noclegu ze śniadaniem: 170 zł/os.

Koszty dojazdu, i ewentualnie noclegów, pokrywają uczestnicy zawodów.

Parking dla zawodników jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o nadesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia pocztą elektroniczną: dos@doiib.test.sisms.pl  najpóźniej do 30 sierpnia 2022 r.

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia.

Informujemy, że podane przez Państwa w Karcie zgłoszenia udziału dane osobowe będą przetwarzane i administrowane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), oraz innymi właściwymi przepisami prawa w celach organizacji, przeprowadzenia i ogłoszenia wyników I Zawodów Badmintonowych DOIIB. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DOIIB znajdują się w na stronie internetowej Izby: https://doiib.test.sisms.pl/klauzula-informacyjna
 
Informujemy ponadto, że zawody będą filmowane oraz dokumentowane fotograficznie przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, a relacja z zawodów w postaci zdjęć oraz nagrań zostanie zamieszczona na stronach internetowych DOIIB pod adresem: www.tvdoiib.pl, doiib.test.sisms.pl oraz ewentualnie w czasopismach „Budownictwo Dolnośląskie” oraz „Inżynier budownictwa”. Uczestnictwo w zawodach stanowi Państwa zgodę, w postaci wyraźnego działania potwierdzającego, na nieodpłatne wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi, gdyby były one objęte zdjęciem lub nagraniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W każdym przypadku zgoda może zostać wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przed jej wycofaniem, ale wycofanie zgody spowoduje niemożność uczestnictwa w zawodach. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych przez DOIIB w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej: https://tvdoiib.pl/polityka-prywatnosci/