Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

I MISTRZOSTWA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W ROWEROWEJ JEŹDZIE NA ORIENTACJĘ

Zachęcamy naszych członków do udziału w Ogólnopolskich Mistrzostwach Inżynierów Budownictwa w Rowerowej Jeździe na Orientację, które odbędą się w dniu 2-4 czerwca 2016 r. w Czarnej k/Ustrzyk Dolnych organizowanych przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Udział w zawodach mogą wziąć trzyosobowe drużyny zgłoszone przez Izby Okręgowe. Drużyna może się składać tylko z czynnych członków Izby. W skład każdego zespołu obowiązkowo wchodzą osoby reprezentujące zarówno płeć żeńską jak i męską. Koszt pobytu członków zespołu wybranego przez Przewodniczącego Rady pokrywa okręgowa DOIIB. Koszt dojazdu pokrywają uczestnicy. Więcej informacji na stronie: http://inzynier.rzeszow.pl/index.php?pageTarget=news&sRC=true&news_id=1870

 

Program, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczamy w plikach do pobrania.

 

Z uwagi na ograniczoną ilość uczestników (3 osoby z każdej Izby) prosimy o zgłoszenie deklaracji udziału w Mistrzostwach do dnia 15.04.2016 r. na adres Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: dos@doiib.test.sisms.pl z opisem dotychczasowych osiągnięć w tej dyscyplinie, celem wyłonienia drużyny, która będzie reprezentować naszą Izbę.  Osoby wybrane przez DOIIB zostaną o tym poinformowane i dopiero wtedy mogą dokonać zgłoszenia do organizatora na formularzu zgłoszeniowym.