Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

I MISTRZOSTWA DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWAW KOLARSTWIE GÓRSKIM (MTB) – MIĘKINIA K. WROCŁAWIA, 22.04.2023

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Drużyna Rowerowa DOIIB zapraszają do udziału w I Mistrzostwach Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kolarstwie górskim (MTB) , które zostaną  rozegrane 22.04.2023 r. (sobota) w ramach inauguracji sezonu cyklu maratonów rowerowych MTB Bikemaraton w Miękini koło Wrocławia.

W zawodach mogą uczestniczyć Panie i Panowie zrzeszeni w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – posiadający indywidualny nr ewidencyjny (członkowski) przynależności do DOIIB oraz członkowie ich rodzin na zasadach określonych poniżej.

W ramach MTB wprowadzona została oddzielna klasyfikacja (odpowiednie pole zgłoszenia do wypełnienia przy zgłoszeniu/zapisie) obejmująca członków DOIIB oraz członków ich rodzin. W polu przeznaczonym dla członków DOIIB chcących uczestniczyć w Mistrzostwach należy potwierdzić udział wybierając „TAK” i wpisując swój nr ewidencyjny (członkowski) w DOIIB. Ten sam numer i potwierdzenie wyboru startu należy wpisać przy pozostałych osobach z rodziny zgłaszanych do zawodów.                                 

Start w Mistrzostwach możliwy jest wyłącznie po dokonaniu zgłoszenia do zawodów Bikemataton, na stronie www.bikemaraton.com.pl  i zapisaniu się w odpowiedniej zakładce zgłoszenia do Mistrzostw DOIIB.

Rywalizacja w naszych Mistrzostwach zaplanowana jest na dystansach :

FUN – 20 km ; CLASSIC  – 33 km , MEGA – 54 km w klasyfikacji Kobiet, Mężczyzn i w miarę możliwości organizacyjnych imprezy w grupach wiekowych , do lat 16 (bez dystansu MEGA) , do lat 26 i  powyżej lat 26. 

Do udziału w I Mistrzostwach Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kolarstwie górskim (MTB) w/w klasyfikacjach, z dofinansowaniem (100 %) opłaty startowej i zakupu nr startowego, mogą być zgłoszeni małżonkowie/partnerzy członków DOIIB zgłaszających się do zawodów (lub zamiennie ich jedno dziecko powyżej 26 roku życia) oraz jedno z dzieci poniżej 26 roku życia lub dwoje dzieci w przypadki braku zgłoszenia małżonka/partnera.

 Warunkiem dofinansowania jest dokonanie zgłoszenia do dnia 18.04.2023 r. Opłata za zgłoszonych do tego terminu zostanie wniesiona przez DOIIB. Późniejsze zgłoszenie niesie ryzyko samodzielnej opłaty i nie daje gwarancji uzyskania dofinansowania z DOIIB.

W zgłoszeniach do Mistrzostw należy wpisać, zarówno w swoim zgłoszeniu, jak również osób zgłaszanych swój numer ewidencyjny (członkowski) w DOIIB.

Trasy wyznaczone wokół Miękini, w skali trudności uznane są jako łatwe, o niewielkich przewyższeniach i utrudnieniach terenowych. Trasa FUN jest możliwa do rekreacyjnego
i bezpiecznego przejechania nawet przez początkującego amatorskiego rowerzystę/kolarza górskiego (MTB). Start w zawodach w rygorach/konsekwencjach regulaminu cyklu BIKEMARATON, dostępnego na stronie cyklu wymienionej powyżej. Każdy startujący odpowiada sam, osobiście za podjęte decyzje startowe.