Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

I Mistrzostwa Dolnego Śląska Inżynierów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kolarstwie MTB, Miękinia k/Wrocławia 22.04.2023

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza członków DOIIB do udziału w
I Mistrzostwach Dolnego Śląska Inżynierów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kolarstwie MTB, które planowane są w Miękinii k/Wrocławia, w sobotę 22.04.2023 r.

Wszystkich chętnych prosimy o zarezerwowanie tego terminu w swoich planerach.

Szczegółowe informacje organizacyjne wkrótce zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej zakładce „ Aktualności”.