Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

GEOSYNTETYKI I TEKSTYLIA TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA (20-22.11.2019, USTRONIE).

GEOSYNTETYKI I TEKSTYLIA TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA (20-22.11.2019, USTRONIE)

W imieniu organizatorów:  Stowarzyszenia Producentów Geotekstyliów, Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego, zapraszamy  na organizowaną w dniach 20 – 22 listopada 2019 r. w Ustroniu XXI KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ GEOSYNTETYKI I TEKSTYLIA TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA – Warsztaty szkoleniowe – Zastosowanie geosyntetyków i tekstyliów technicznych w obiektach inżynierskich. Tegoroczną nowością są zorganizowane podczas konferencji jednodniowe warsztaty szkoleniowe,  omawiające zagadnienia związane z geosyntetykami, ich funkcjami oraz praktyką budowlaną i badaniami odbiorczymi.

 
Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie: https://www.konferencja-spg.ath.bielsko.pl/