Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

GALA INŻYNIERSKA 2022

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA MA JUŻ 20 LAT

11 października bieżącego roku odbyła się Gala Inżynierska zorganizowana w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa. Była to jednocześnie Gala szczególna, bo poświęcona również obchodom dwudziestolecia działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Do Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia, w którym odbywała się uroczystość, przybyło wielu zaproszonych gości oraz członków i sympatyków naszej izby, a także przedstawiciele przedsiębiorców budowlanych i organizacji zawodowych. Wśród gości byli reprezentanci władz państwowych i samorządowych, wrocławskich uczelni i stowarzyszeń technicznych.

Galę zaszczycili między innymi: Bartłomiej Stecki – Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Technologii i Rozwoju, reprezentujący Piotra Uścińskiego, Sekretarza Stanu w tymże ministerstwie, Bogusław Szpytma – Wicewojewoda Dolnośląski, Magdalena Wankowska – Dyrektor Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia, reprezentująca Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, Zbigniew Domagała – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mariusz Dobrzeniecki – Prezes Krajowej Rady PIIB, Piotr Fokczyński – Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Tegoroczną Galę rozpoczął kilkuminutowy film przedstawiający w wielkim skrócie najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia, które miały miejsce w DOIIB na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Film zamieszczamy poniżej.

Następnie zebranych przywitał przewodniczący Rady DOIIB Janusz Szczepański. Przypomniał krótko historię izby, mówił w jakim celu izba została powołana i jak wywiązuje się z powierzonych jej zadań. Mówił też jak ważna w zawodzie inżyniera budownictwa jest etyka zawodowa i zaapelował do wszystkich o przestrzeganie jej zasad. Skorzystał również z okazji, aby wszystkim budowlańcom złożyć z okazji ich święta najlepsze życzenia. Głos zabrali niektórzy spośród gości. Wszyscy w swoich wystąpieniach nawiązywali do historii samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, mówili o jego roli i życzyli wielu sukcesów w dalszej pracy.

Gala była okazją, by osobom zasłużonym dla dolnośląskiego budownictwa wręczyć odznaczenia i odznaki honorowe. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został Andrzej Pawłowski. Odznaki Honorowe za Zasługi dla rozwoju Gospodarki RP otrzymali: Aleksander Nowak, Roman Rabiak i Kazimierz Stanisławczyk. Odznaki Honorowe za Zasługi dla Budownictwa przyznano Anicie Fokczyńskiej i Maciejowi Ratajowi. Wręczono również nadawane przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Honorowe Odznaki PIIB. Złote odznaki otrzymali:  Teresa Bilińska, Marek Kaliński i Edward Kaspura, a srebrne – Piotr Pilichiewicz i  Mateusz Surowski.

Uhonorowano także byłych przewodniczących izby – Jerzego Jasieńko i  Eugeniusza Hotałę. Aktualny przewodniczący, Janusz Szczepański, wręczył im pamiątkowe statuetki DOIIB.

Ważnym punktem programu było ogłoszenie wyników, organizowanego już po raz jedenasty przez DOIIB, konkursu INŻYNIER ROKU. Werdykt kapituły przedstawiła Anita Fokczyńska.

Tytuł INŻYNIERA ROKU 2021 w kategorii PROJEKTANT został przyznany  Tomaszowi Wróblewskiemu z zespołem w składzie: Jarosław Czarzasty,  Jarosław Broda i Szymon Machelski za projekt: „Suchy zbiornik przeciwpowodziowy «Roztoki Bystrzyckie» na potoku Goworówka” w gminie Międzylesie. Wyróżnień w tej kategorii nie przyznano.

INŻYNIEREM ROKU 2021 w kategorii KIEROWNIK BUDOWY został Michał Mróz za realizację zadania: Remont i przebudowa budynku w dawnym kompleksie szpitalnym im. J. Babińskiego na budynek mieszkalno-usługowy B1 «Dom z herbem» we Wrocławiu przy placu Jana Pawła II nr 33, 33A, 33B, 33C, 33D”. Również w tej kategorii nie przyznano wyróżnień.

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO tytuł INŻYNIERA ROKU 2021 otrzymała Magda Pliszka za nadzór nad inwestycją: „Zakład produkcyjny wypełnień baterii litowo-jonowych w Prusicach przy ulicy Poznańskiej 2.” Wyróżnień nie przyznano.

Rozdano także nagrody zwycięzcom konkursu „Dolnośląska Budowa Roku” organizowanego przez Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” pod dyrekcją Dariusza Łapińskiego. Po koncercie w holu Centrum Kongresowego odbyło się spotkanie towarzyskie. Relacja z Gali Inżynierskiej została zarejestrowana przez Telewizję DOIIB i będzie można ją obejrzeć na stronie TVDOIIB.