Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

GALA INŻYNIERSKA 2019

13 września bieżącego roku odbyła się Gala Inżynierska zorganizowana w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa. Patronat nad uroczystością przyjął Wojewoda Dolnośląski.

 

Do Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, w której odbywała się impreza, przybyło wielu zaproszonych gości oraz członków i sympatyków naszej izby, a także przedstawiciele przedsiębiorców budowlanych i organizacji zawodowych. Wśród gości byli także reprezentanci wrocławskich uczelni oraz stowarzyszeń technicznych i samorządów zawodowych.

 

Zebranych przywitał przewodniczący Rady DOIIB Janusz Szczepański. Mówił o tym jak ważna jest dbałość o wizerunek inżyniera budownictwa. Dobrze temu służy prezentacja efektownych osiągnięć branży budowlanej przy okazji różnych ważnych imprez i konkursów. Jednak najważniejsza jest codzienna praca, w której należy wykazywać się profesjonalizmem. Tylko w ten sposób można dbać o to, by zawód inżyniera budownictwa był zawsze zawodem zaufania publicznego. Na koniec swojego wystąpienia wszystkim zebranym złożył najlepsze życzenia z okazji Dni Budownictwa.

 

Gala była okazją, by osobom zasłużonym dla dolnośląskiego samorządu inżynierów budownictwa, wręczyć nadawane przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Honorowe Odznaki PIIB. Złote odznaki otrzymali Grzegorz Biela, Anna Mioduszewska, Grażyna Musiał, Antoni Szydło, Krzysztof Wołków, Rafał Zarzycki, a srebrne – Krysztof Chopcian, Stanisław Jednoróg i Kazimierz Stanisławczyk.

 

Ważnym punktem programu było ogłoszenie wyników, organizowanego już po raz dziewiąty przez DOIIB, konkursu INŻYNIER ROKU, którego celem jest promocja inżynierów zrzeszonych w DOIIB oraz propagowanie innowacyjnych rozwiązań. Werdykt kapituły konkursu przedstawił Tadeusz Ponisz.

 

Tytuł INŻYNIERA ROKU 2018 w kategorii PROJEKTANT otrzymał mgr inż. Marek Łukowski za projekt wyburzenia czterech silosów zwieńczonych od góry zabudową zwartą, między ulicami Białowieską, Wejherowską a Popowicką we Wrocławiu. W tej samej kategorii wyróżnienia otrzymali: zespół projektantów pod kierunkiem mgr inż. Tadeusza Gołębiewskiego za Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zespół pod kierunkiem dr inż. Marka Jagiełły za projekt budowy drogi od ulicy Średzkiej do ulicy Granicznej (Aleja Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego) we Wrocławiu oraz dr inż. Maciej Minch za projekt budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 1 również we Wrocławiu.

 

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY tytuł INŻYNIERA ROKU 2018 zdobyła mgr inż. Ewa Kruszyna za kierowanie budową zespołu budynków usługowo-biurowo-apartamentowych przy ulicy Walońskiej 15, 17, 19 we Wrocławiu. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: mgr inż. Rafał Chmiel za realizację budynku biurowego z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym przy ulicy Piłsudskiego 69 we Wrocławiu, mgr inż. Piotr Gęstwa za budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S-3 od węzła „Jawor II” do węzła „Bolków”, mgr inż. Daniel Jarząbek za realizację budynku sortowni oraz linii technologicznej z infrastrukturą zewnętrzną w Kopalni Magnezytu w Grochowej oraz zespół pod kierunkiem mgr inż. Wiktora Koselaka za realizację budynku oświaty w Podgórzynie przy ulicy Szkolnej 1.

 

INŻYNIEREM ROKU 2018 w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO została mgr inż. Agnieszka Zwierz za nadzór inwestorski nad budową zakładu produkcyjnego Młyn w Podłężu, gmina Niepołomice, województwo małopolskie. Natomiast wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: inż. Wiktor Dynowski za nadzór inwestorski nad budową Hali Sportowej przy ulicy Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej, zespół pod kierunkiem mgr inż. Władysława Juchniewicza za nadzór nad budową obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33, zespół pod kierunkiem mgr inż. Karola Lubasiewicza za nadzór nad budową drogi ekspresowej S-3 od węzła „Jawor II” do węzła „Bolków”, inż. Henryk Łukasik za nadzór inwestorski nad budową sortowni oraz linii technologicznej z infrastrukturą zewnętrzną w Kopalni Magnezytu w Grochowej, mgr inż. Jerzy Pawul za nadzór nad realizacją budynku wielofunkcyjnego przy Placu Solnym 4 we Wrocławiu, mgr inż. Mariusz Szaro za nadzór nad budową budynku mieszkalno-usługowego MARINA III przy ul. Pomorskiej 1 we Wrocławiu oraz zespół pod kierunkiem mgr inż. Witolda Wesołowskiego za nadzór nad realizacją Strzelnicy sportowej przy ul. Baczynowej 3 w Lubinie.

 

Wręczono także nagrody zwycięzcom konkursu „Dolnośląska Budowa Roku 2018” organizowanego przez Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

Uroczystość zakończył koncert Zespołu Solistów „Ricordanza” pod kierownictwem artystycznym Viktora Kuznetsowa. Po występie w foyer teatru odbyło się spotkanie towarzyskie.

 

Autorem zdjęć jest Pan Piotr Rudy.