Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

GALA INŻYNIERSKA 2019

Zapraszamy Członków DOIIB do wzięcia udziału  w GALI INŻYNIERSKIEJ 2019, organizowanej przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa 2019.  

 

Uroczystość odbędzie się w piątek 13 września 2019 r. o godz. 16:30 w Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu. 

 

W programie uroczystości przewidziano między innymi wręczenie odznaczeń, wręczenie nagród w konkursie „Inżynier Roku 2018” oraz w konkursie „Dolnośląska Budowa Roku 2018”. Zwieńczeniem uroczystości ok. godz. 18.00 będzie koncert Orkiestry Filharmonii Uniwersyteckiej we Wrocławiu pod kierunkiem artysztycznym Viktora Kuznetsova. Po koncercie odbędzie sięspotkanie towarzyskie w foyer teatru. 

 

Prosimy o zgłaszanie zamiaru wzięcia udziału w uroczystości  do biura DOIIB tylko pocztą elektroniczną na adres: dos@doiib.test.sisms.pl  do dnia 31.08.2019 r. 

 

O otrzymaniu zaproszenia na Galę decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

Zaproszenia prześlemy droga mailową (na adresy, z których wysłano zgłoszenia) do 4.09.2019 r.