Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

GALA INŻYNIERSKA 2017. DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA MA JUŻ 15 LAT

8 września bieżącego roku odbyła się Gala Inżynierska zorganizowana w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa. Była to jednocześnie Gala szczególna, bo poświęcona również obchodom piętnastolecia działalności samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa oraz Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, i ten jubileusz w dużym stopniu zdominował uroczystość.

 

Do Centrum Sztuki IMPART, w którym odbywała się impreza, przybyło wielu zaproszonych gości oraz członków i sympatyków naszej izby, a także przedstawiciele przedsiębiorców budowlanych i organizacji zawodowych. Wśród gości byli reprezentanci władz państwowych i samorządowych, wrocławskich uczelni oraz stowarzyszeń technicznych, a także przedstawiciele 3 niemieckich izb inżynierów. Galę zaszczycili między innymi reprezentujący Wojewodę Dolnośląskiego, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury – Janusz Barańczak, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu – Piotr Fokczyński, prorektor Politechniki Wrocławskiej – profesor Jerzy Jasieńko, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – profesor Adam Szewczuk, reprezentujący Brandenburską Izbę Inżynierów – Martin Wulff-Woesten, prezydent Saksońskiej Izby Inżynierów – Hubertus Milke, były prezydent Bawarskiej Izby Inżynierów – Heinrich Schroeter, wiceprezes Krajowej Rady PIIB profesor Zbigniew Kledyński, przewodniczący Zarządu Głównego PZITB – Ryszard Trykosko oraz przewodniczący wielu okręgowych izb inżynierów budownictwa.

 

Tegoroczną Galę rozpoczął kilkuminutowy film przedstawiający w wielkim skrócie najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia, które miały miejsce w DOIIB na przestrzeni ostatnich piętnastu lat. Następnie zebranych przywitał przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała. Powiedział, że minione piętnaście lat zostało dobrze wykorzystane. Inżynierowie budownictwa wykonujący zawód zaufania publicznego realizowali swoje zadania, a społeczeństwo z zaufaniem korzystało z efektów ich pracy. Nadmienił, że jego zdaniem w przeciągu ostatnich lat poprawiła się jakość oddawanych do użytku obiektów budowlanych i powiązał ten fakt z powstaniem naszego samorządu zawodowego. Mówił, że samorząd wkracza w kolejny okres swojej działalności – w przygotowaniu są: nowa ustawa o wykonywaniu zawodu architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty oraz zasadach działania samorządu zawodowym architektów i inżynierów budownictwa, a także kodeks urbanistyczno-budowlany, które mają zmienić zasady wykonywania naszego zawodu. Wyraził nadzieję, że ostateczny kształt tych ustaw będzie sprzyjał samorządności. Skorzystał także z okazji aby wszystkim budowlańcom złożyć z okazji ich święta najlepsze życzenia.

 

Głos zabierali także niektórzy spośród gości. Jerzy Jasieńko, prorektor Politechniki wrocławskiej oraz jeden z założycieli DOIIB i pierwszy przewodniczący Rady DOIIB, dziękował wszystkim, którzy tworzyli nasz samorząd zawodowy i podkreślił potrzebę nieustannej dbałości o prestiż zawodu inżyniera budownictwa, który osiąga się uczciwością, stosowaniem zasad etyki zawodowej i ciągłym podnoszeniem kwalifikacji. Wiceprezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński, podobnie jak Eugeniusz Hotała, odniósł się do projektów nowych ustaw zmieniających funkcjonowanie samorządu inżynierów budownictwa, które w tej chwili są poddawane konsultacjom społecznym. Mówił, że liczy na ustanowienie sprawiedliwego ładu kompetencyjnego i na zachowanie tego co w obecnym samorządzie jest dobre.

 

Gala była okazją, by osobom zasłużonym dla dolnośląskiego budownictwa wręczyć przyznane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju honorowe odznaki „Za zasługi dla budownictwa”. Otrzymali je: Jerzy Burda, Ryszard Bykowski, Stanisław Miazga, Maria Patejuk-Stenzel i Oktawian Śliwiński. Wręczono również nadawane przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Honorowe Odznaki PIIB. Złote odznaki otrzymali: Włodzimierz Bartkowski, Adrian Ciejak, Sławomir Detko, Celina Krzyśko, Jacek Oszytko, Roman Piotrowski, Antoni Pobihon, Krzysztof Schabowicz, Stanisław Stojewski, Zbigniew Szurlej i Mariola Ślusarek-Furgalska, a srebrne – Teresa Bilińska, Zbigniew Gacek, Grażyna Gulbicka, Elżbieta Jeziorska-Romanik, Jerzy Pawul, Janusz Rybka i Lech Jan Zioberski.

 

Ważnym punktem programu było ogłoszenie wyników, organizowanego już po raz siódmy przez DOIIB, konkursu INŻYNIER ROKU. Werdykt kapituły przedstawił jej przewodniczący Andrzej Kudła.

 

Tytuł INŻYNIER ROKU 2016 w kategorii PROJEKTANT otrzymał: mgr inż. Jerzy Broś (główny projektant) za projekt wiaduktu kolejowego w linii Wrocław – Poznań, zlokalizowanego nad ulicą Grabiszyńską we Wrocławiu. W tej samej kategorii wyróżnienia otrzymali: mgr inż. Grzegorz Sierka, mgr inż. Stanisław Bolanowski i mgr inż. Paweł Woźny (członkowie zespołu projektowego) za projekt wiaduktu kolejowego w linii Wrocław – Poznań, zlokalizowanego nad ulicą Grabiszyńską we Wrocławiu oraz dr inż. Maciej Minch, projektant konstrukcji symulatora skoków spadochronowych w Centrum Sportów Lotniczych i Ekstremalnych w Mirosławicach.

 

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY nie przyznano tym razem tytułu  INŻYNIER ROKU. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała inż. Grażyna Masłowska za realizację budynku biurowo-usługowego PEGAZ przy ulicach Kazimierza Wielkiego i Grabarskiej we Wrocławiu.

 

INŻYNIEREM ROKU 2016 w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO został mgr inż. Jacek Paśko za nadzór inwestorski nad budową budynku wielofunkcyjnego OVO przy ulicy Podwale 82-83-84 we Wrocławiu. Natomiast wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: mgr inż. Piotr Zwoździak za nadzór inwestorski nad budową zespołu budynków biurowo-usługowych PEGAZ przy ulicach Kazimierza Wielkiego, Ruskiej i Garbarskiej we Wrocławiu oraz zespół inspektorów w składzie: mgr inż. Andrzej Ptak (kierownik zespołu), mgr inż. Paweł Krynicki i mgr inż. Tomasz Kwaśnicki za nadzór inwestorski nad budową kompleksu odkrytych basenów w Lubinie przy ulicy Odrodzenie 28B.

 

Rozdano także nagrody zwycięzcom konkursu „Dolnośląska Budowa Roku 2016” organizowanego przez Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

Uroczystość zakończyło widowisko muzyczno-kabaretowe Waldemara Malickiego „Filharmonia Dowcipu”, łączące oryginalne aranżacje muzyki poważnej i rozrywkowej oraz skeczy. Po przedstawieniu w foyer teatru odbyło się spotkanie towarzyskie.

 

Relacja z Gali Inżynierskiej została zarejestrowana przez Telewizję Internetową DOIIB i będzie można ją obejrzeć na stronie internetowej DOIIB.

 

tekst: Agnieszka Środek

fot.: Beata Gancarz-Skrobotowicz
fot.: Anna Podporska