Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

GALA INŻYNIERSKA 2016

14 września bieżącego roku odbyła się Gala Inżynierska zorganizowana w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa. Gala była również imprezą kończącą Festiwal Budownictwa zorganizowany przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Patronat nad całą uroczystością przyjął Wojewoda Dolnośląski. 

Do Centrum Sztuki IMPART, w którym odbywała się uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości oraz członków i sympatyków naszej izby, a także przedstawiciele przedsiębiorców budowlanych i organizacji zawodowych. Wśród gości byli reprezentanci władz państwowych i samorządowych, wrocławskich uczelni oraz stowarzyszeń technicznych i przedstawiciele samorządów inżynierów z Hiszpanii, Niemiec i Słowenii. Galę zaszczycili między innymi wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, prorektor Politechniki Wrocławskiej profesor Andrzej Prochimczuk, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu profesor Adam Szewczuk, prezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierów w Wiedniu i prezydent Słoweńskiej Izby Inżynierów Črtomir Remec, wiceprzewodniczący Rady Baskijskiej Izby Inżynierów w Bilbao Mariano Abadia, prezydent Brandenburskiej Izby Inżynierów Matthias Krebs, prezydent Berlińskiej Izby Inżynierów Ralf Ruhnau, przedstawicielka zarządu Saksońskiej Izby Inżynierów Birgit Uhle, były prezydent tej izby Wieland Sommer, wiceprezes Krajowej Rady PIIB Stefana Czarniecki oraz przewodniczący wielu okręgowych izb inżynierów budownictwa. W uroczystości wziął udział również przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Budowlani Zbigniew Janowski oraz prezesi dolnośląskich oddziałów stowarzyszeń naukowo-technicznych.   

Zebranych przywitał przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała. Nawiązując do kończącego się Festiwalu Budownictwa i obchodów Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu mówił o roli i miejscu inżyniera budownictwa w tworzeniu dóbr kultury materialnej, a także o wyzwaniach, które stawia przed inżynierami tak zwana „czwarta rewolucja przemysłowa”, polegająca na łączeniu najnowocześniejszych wirtualnych technologii z realną produkcją. Skorzystał również z okazji by złożyć zgromadzonym życzenia z okazji Dni Budownictwa. Głos zabierali także niektórzy spośród gości, którzy podobnie jak Eugeniusz Hotała mówili o tym, że inżynierowie kreatywnie zmieniają naszą przestrzeń życiową i tym samym mają czynny udział w tworzeniu cywilizacji. 

Gala była okazją do wręczenia nadawanych przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Honorowych Odznak PIIB. Złote odznaki otrzymali Tadeusz Kowalski, Zenon Naskręt i Piotr Zwoździak, a srebrne Andrzej Bobiński, Marek Kazimierz Jagiełło, Daniel Jarząbek, Marcin Olczyk, Ryszard Potoczny, Ryszard Rotter i Rafał Zarzycki.

Ważnym punktem programu ogłoszenie wyników, organizowanego już po raz szósty przez DOIIB, konkursu INŻYNIER ROKU. Werdykt kapituły przedstawił jej przewodniczący Andrzej Kudła.

Tytuł INŻYNIER ROKU 2015 w kategorii „projektant” otrzymał mgr inż. Jakub Tomalik za projekt konstrukcji zespołu budynków biurowo-handlowo-usługowych Biurowiec Dominikański oraz projekt przebudowy dawnego Pałacu Oppersdorfów na funkcje biurowo-handlowo-usługowe. Obiekty zlokalizowane są wzdłuż ulic Piotra Skargi, Oławskiej i Wierzbowej we Wrocławiu. W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymał mgr inż. Przemysław Kaleta projektant sprawdzający konstrukcję zespołu budynków biurowo-handlowo-usługowych Biurowiec Dominikański oraz projekt przebudowy dawnego Pałacu Oppersdorfów. 

W kategorii „kierownik budowy” INŻYNIEREM ROKU 2015 został mgr. inż. Marek Wolny kierownik budowy budynku biurowo-handlowo-usługowego Biurowiec Dominikański przy ulicach Piotra Skargi, Wierzbowej i Oławskiej we Wrocławiu. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali mgr inż. Jan Lech Zioberski kierownik budowy, przebudowy i remontu dawnego Pałacu Ballestremów przy ulicy Pawła Włodkowica 4 we Wrocławiu i mgr inż. Tomasz Mędrykiewicz kierownik budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

W kategorii „inspektor nadzoru inwestorskiego” INŻYNIEREM ROKU 2015 została inż. Danuta Szemiel za nadzór nad modernizacją i rozbudową Zakładu Gospodarki Odpadami ZGO GAĆ w ramach projektu „System gospodarki odpadami Ślęża-Oława”. Natomiast wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: mgr inż Rafał Zarzycki za nadzór nad realizacją budowy siedziby Schilsner Industry Group przy ulicy Bierutowskiej 77 we Wrocławiu, inż. Andrzej Sadowski za nadzór na budową Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 2 i zespół inspektorów nadzoru w składzie mgr inż. Dariusz Irzyk i mgr inż. Michał Irzyk za nadzór nad rozbudową Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o Klinikę Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Klinika Nadziei” przy ulicy Borowskiej 213.

Rozdano także nagrody zwycięzcom konkursu „Dolnośląska Budowa Roku 2015” organizowanego przez Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Nagrody wręczono w kategoriach: budynek mieszkalny, obiekt oświatowy, rewaloryzacja obiektu zabytkowego i obiekt użyteczności publicznej.

Uroczystość zakończył spektakl Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu – „Rat Pack, czyli Sinatra z kolegami”. Po przedstawieniu w foyer teatru odbyło się spotkanie towarzyskie.

Relacja z Gali Inżynierskiej została zarejestrowana przez Telewizję Internetową DOIIB i wkrótce będzie ją można obejrzeć na stronie tej telewizji.

 

tekst: A.Środek