Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

GALA INŻYNIERSKA ORGANIZOWANA POD PATRONATEM WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO W RAMACH OBCHODÓW DOLNOŚLĄSKICH DNI BUDOWNICTWA 2014

23 września bieżącego roku odbyła się Gala Inżynierska zorganizowana w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa. Patronat nad uroczystością przyjął Wojewoda Dolnośląski. Do Centrum Sztuki IMPART, w którym odbywała się uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości i członków naszej izby. Wśród gości byli reprezentanci dolnośląskich parlamentarzystów, władz państwowych i samorządu, wrocławskich uczelni oraz stowarzyszeń technicznych.

 

Zebranych przywitał przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała. Mówił o pracy inżynierów budownictwa wykonujących zawód zaufania publicznego oraz o roli samorządu zawodowego, wspomagającego ich w tej pracy i będącego jednocześnie pomostem pomiędzy inżynierem a władzami państwowymi i administracyjnymi. Nawiązał do spraw budzących w ostatnim czasie dużo emocji w środowisku budowlanych – nowelizacji Prawa budowlanego i tak zwanej ustawy deregulacyjnej. Przypomniał o kryterium najniższej ceny w Ustawie o zamówieniach publicznych – problemie, który od lat nie może doczekać się rozwiązania i jest przyczyną upadku wielu firm budowlanych. Skorzystał również z okazji by złożyć zgromadzonym życzenia z okazji rozpoczynających się Dni Budownictwa. Głos zabrali także niektórzy z zaproszonych gości. Byli wśród nich: patron uroczystości – Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Piotr Fokczyński, i prorektor Politechniki Wrocławskiej Cezary Madryas.

 

Gala była okazją, by osobom zasłużonym dla dolnośląskiego budownictwa wręczyć przyznane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju honorowe odznaki „Za zasługi dla budownictwa”. Otrzymali je Anna Ficner, Władysław Juchniewicz, Roman Piotrowski, Antoni Pobihon, Janusz Szczepański i Piotr Zwoździak. Odznaki te przyznano także Danucie Paginowskiej i Tadeuszowi Olichwerowi, którzy dostaną je 2 października w Warszawie podczas ogólnopolskich obchodów Dni Budownictwa. Wręczono również nadawane przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownistwa Honorowe Odznaki PIIB. Złote odznaki otrzymali Ryszard Borek, Lucjan Miara, Jan Bernard Michalski, Andrzej Nalepka i Elżbieta Suppan, a srebrne – Sławomir Detko, Stanisław Kowalski, Krzysztof Sypka i Mariola Ślusarek-Furgalska.

 

Ważnym punktem programu było przedstawienie werdyktu kapituły, organizowanego przez DOIIB, konkursu INŻYNIER ROKU. Nagrodę INŻYNIER ROKU 2013 w kategorii „projektant” otrzymał dr inż. Jacek Dudkiewicz za projekt budynku SKY TOWER przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Członkowie zespołu opracowującego projekt Sky Tower otrzymali wyróżnienie. W kategorii „kierownik budowy” nagroda przypadła mgr inż. Marcinowi Majewskiemu za przebudowę i rozbudowę Teatru Muzycznego CAPITOL przy ulicy Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu. W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymał mgr inż. Krzysztof Pastuszek za budowę Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych we Wrocławiu przy placu Grunwaldzkim. W kategorii „inspektor nadzoru inwestorskiego” tytułem Inżyniera Roku, już po raz drugi, nagrodzony został inż. Jacek Ogórek za nadzór nad budową połączenia drogowego w Euroregionie Nysa pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou. Zespół współpracujących z nim inspektorów otrzymał wyróżnienie.

 

Po części oficjalnej zebrani obejrzeli występ zespołu „Czerwony Tulipan” z Olsztyna. Gala zakończyła się spotkaniem koleżeńskim w foyer teatru.

 

tekst: Agnieszka Środek

fot.: Piotr Rudy