Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

GALA INŻYNIERSKA 2013

Zapraszamy Członków DOIIB do wzięcia udziału  w uroczystej GALI INŻYNIERSKIEJ, organizowanej w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa 2013, pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego. Uroczystość odbędzie się we wtorek 24 września 2013 r. w Centrum Sztuki IMPART przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu.

Zaproszenie z programem uroczystości znajduje się w pliku do pobrania.