Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

FELIETON PROF. ZBIGNIEWA KLEDYŃSKIEGO: POPRAWIAĆ, NIE PSUJĄC – CZYLI ZMIANY U INŻYNIERÓW I ARCHITEKTÓW

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z felietonem prof. Zbigniewa Kledyńskiego Prezesa PIIB odnośnie projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.

Felieton ukazał się 7 czerwca 2019 r. w czasopiśmie “Rzeczpospolita”.