Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ELEKTRONICZNA FORMA CZASOPISMA „INŻYNIER BUDOWNICTWA”

W związku ze wzrostem cen papieru oraz względami ekologicznymi Krajowa Rada PIIB 7.09.2022 roku podjęła uchwałę, że czasopismo „Inżynier Budownictwa” od 01.01.2023 roku będzie wydawane w wersji elektronicznej.

Członkowie DOIIB, którzy otrzymują już czasopismo w wersji elektronicznej mogą  zignorować tę informację.

Wersja papierowa będzie nadal dostępna dla tych członków Izby, którzy ze względów technicznych (logistycznych) nie mogą korzystać z wersji elektronicznej.

Prosimy członków DOIIB, którzy otrzymują papierową wersję czasopisma „Inżynier Budownictwa”, aby do 16.10.2022 r. przesłali na adres email: dos@doiib.test.sisms.pl deklarację: czy nadal chcą otrzymywać czasopismo w wersji papierowej czy też skorzystają z wersji elektronicznej.

Brak odpowiedzi na niniejszego maila będzie skutkować wpisaniem na listę osób, które otrzymują czasopismo w wersji elektronicznej.

Wersja elektroniczna czasopisma jest rozsyłana mailingiem przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa do członków Izby na adresy podane w Portalu PIIB.

Członkowie Izby mogą również pobrać czasopismo „Inżynier Budownictwa” w wersji PDF po zalogowaniu się do portalu PIIB.