Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

E-SEKOCENBUD DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ PIIB

W związku z udostępnieniem, na stronie internetowej PIIB: www.piib.org.pl, usługi E-SEKOCENBUD, uprzejmie informujemy, że od dnia 19.12.2014r. Członkowie DOIIB mogą skorzystać z tego serwisu jedynie na stronie PIIB (w części Portal PIIB dostępnej po zalogowaniu).