Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DRUŻYNA ROWEROWA DOIIB

Zapraszamy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do czynnego udziału w powstającej drużynie rowerowej (MTB), która reprezentować będzie DOIIB w cyklu imprez BikeMaraton 2017 (od kwietnia do października, 7-10 startów) oraz innych imprezach kolarstwa górskiego na terenie Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego.

 

Przewidywana ilość członków drużyny – w zależności od ilości chętnych, min. 5 , max. 15 osób

 

Warunki udziału to:
•    przynależność do DOIIB
•    chęci do jazdy po górach (ścieżki, dukty leśne, szlaki turystyczne) w różnych warunkach atmosferycznych (deszcze, słońce, błoto itp.)

 

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ – 28.02.2017 r.
Szczegółowe informacje o cyklu BikeMaraton 2017
http://bikemaraton.com.pl/