Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DOSTĘP DO BAZY NORM SEP

Informujemy, że od 01.08.2020 r. normy SEP nie będą już dostępne na naszej stronie internetowej. Każdy członek Izby ma możliwość skorzystania z bazy norm SEP na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: www.piib.org.pl w zakładce „Portal PIIB” dostępnej po zalogowaniu.