Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dolnośląskie Dni Budownictwa 2011

Szanowni Państwo!

W imieniu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuję Państwa – Członków DOIIB, że można jeszcze zgłosić swój udział w Uroczystej Gali Dolnośląskich Dni Budownictwa 2011, która odbędzie się 7 października 2011 r. we Wrocławiu.

 

Osoby zainteresowane proszę o nadesłanie zgłoszenia faksem: 71/337-62-40 lub pocztą elektroniczną: dos@doiib.test.sisms.pl do dnia 16.09.2011 r. (piątek). O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Jednocześnie informuję, że Członkowie Izby, którzy już wcześniej zgłosili chęć uczestniczenia w Gali, wkrótce otrzymają drogą pocztową zaproszenia wystosowane przez Wrocławski Oddział PZITB.

 

Z poważaniem

 

Eugeniusz Hotała
Przewodniczący Rady DOIIB