Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DOLNOŚLĄSKI LAUR KONSERWATORSKI 2023 – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ REALIZACJĘ PRAC KONSERWATORSKICH W LATACH 2017-2022.

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków ogłasza nabór wniosków w konkursie otwartym pod nazwą „ DOLNOŚLĄSKI LAUR KONSERWATORSKI ” na najlepszą realizację prac konserwatorskich w obiekcie zabytkowym na terenie naszego regionu, zrealizowaną w latach 2017- 2022. W tak długim czasie zrealizowano bardzo wiele prac konserwatorskich i remontów zabytków. Z pewnością są wśród nich takie, które zasługują na uznanie i mogą być wzorem dobrych praktyk konserwatorskich. W naszym regionie, gdzie zabytków jest tak wiele, oddziaływanie pozytywnych przykładów jest bardzo ważne. Zachęcamy członków Izby do udziału w konkursie.

Termin składania wniosków: do 30 marca 2023 r.

Wnioski należy złożyć wraz z fotografiami na adres: laur.konserwatorski.slask@gmail.com

W pliku do pobrania zamieszczamy Zasady konkursu oraz wzór wniosku.