Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DOLNOŚLĄSKI FESTIWALU ARCHITEKTURY DoFA'15 – KONKURSY

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w konkursach organizowanych  przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA’15 pod tegorocznym hasłem przewodnim „MIASTO PŁYNIE”:

1. „WNĘTRZE&DIZAJN” – konkurs organizowany we współpracy z wrocławskim Okręgiem Związku Polskich Artystów Plastyków.  Zadaniem konkursu jest wybór najlepszych realizacji w zakresie kształtowania przestrzeni wewnątrz obiektów, a także elementów wyposażenia spośród przykładów, które zostały wykonane w ciągu 5 lat poprzedzających edycję konkursu na terenie Dolnego Śląska i nie nagrodzonych w poprzednich edycjach. Zgłoszenia obiektu można dokonać do dnia 24.04.2015 r.

2. „PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA”– konkurs organizowany we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich O/Wrocław. Zadaniem konkursu jest wybór najlepszych realizacji w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej spośród przykładów, które zostały zakończone w ciągu 5 lat poprzedzających edycję konkursu, zrealizowanych na terenie Dolnego Śląska i nie nagrodzonych ani wyróżnionych w poprzednich edycjach. Tegoroczna edycja konkursu szczególny nacisk kładzie na tereny lub obiekty (publiczne i mieszkaniowe, posiadające przestrzenie o charakterze publicznym lub półpublicznym) powiązane z wodą – stojącą bądź płynącą. Zgłoszenia obiektu można dokonać do dnia 24.04.2015 r.

3. „SUPERWIZJA” – konkurs adresowany do młodych architektów (do 35 r.ż.). Celem konkursu jest nagradzanie i tym samym promowanie młodych, zdolnych architektów z regionu Dolnego Śląska o szczególnie interesujących dokonaniach twórczych, które pozostają w sferze przemyśleń, manifestów i wizji architektonicznych. Zadaniem konkursu jest wybór najlepszych PORTFOLIO, na które składają się prace wykonane w ciągu 5 lat poprzedzających edycję konkursu,  a nie nagrodzonych ani wyróżnionych w poprzednich edycjach. Zgłoszenia obiektu można dokonać do dnia 24.04.2015 r.

 

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocław: http://wroclaw.sarp.org.pl/news/konkursy.