Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DOIIB UHONOROWANA ZŁOTYM LAUREM UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ W KATOWICACH

W siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w dniu 5 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji przyznanych przez regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Te szczególne wyróżnienia przyznano już po raz 25, a więc była to jubileuszowa Gala, która jest pielęgnowaną przez Regionalną Izbę Gospodarczą tradycją przekazywania podziękowań wybitnym osobowościom świata kultury, polityki, nauki, a także działaczom społecznym i przedsiębiorcom, których wysiłki mają wpływ na zmiany otaczającego nas świata.  Celem przyznawania Laurów Umiejętności i Kompetencji jest zwrócenie uwagi na autorytety, które są szczególnie potrzebne w obecnych  czasach. Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji, stwierdził w swym wystąpieniu, że przyznawanie laurów jest również próbą przypomnienia o uniwersalnych wartościach, poprzez osoby, w których działaniach można je odnaleźć. W tym roku najwyższe wyróżnienie, Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji, otrzymał arcybiskup Wiktor Skworc – Metropolita Katowicki. Wśród wyróżnionych w poprzednich latach tym najwyższym laurem  są wybitne osobistości, w tym: Jan Paweł II, Jerzy Buzek, Krzysztof Penderecki, Vaclav Havel, Andrzej Wajda, Władysław Bartoszewski i inni. Kapituła Laurów przyznała statuetkę „Orła Piastów Śląskich” Andrzejowi Arendarskiemu – Prezesowi Krajowej Izby Gospodarczej. Kryształowymi Laurami z Diamentem nagrodzeni zostali: ksiądz biskup Jan Szarek – Biskup Senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i Piotr Beczała – światowej sławy śpiewak operowy, urodzony w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Wśród wyróżnionych Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” znalazła się Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Opolska  Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Kapitula Laurów doceniła m.in.: profesjonalne i skuteczne wypełnianie zadań samorządu zawodowego, sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków izby, reprezentowanie interesów zawodowych członków, efektywne działania na rzecz integracji śląskiego środowiska budowlanego oraz zaangażowanie w działania mające na celu tworzenie właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera.

 

Uroczystą galę 25-lecia Laurów zwieńczył niezwykły koncert, podczas którego wystąpił Piotr Beczała, jeden z najbardziej rozpoznawalnych tenorów na świecie, a towarzyszyła mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą dyrygenta Marca Piolleta. NOSPR z siedzibą w Katowicach została wyróżniona Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji.

 

W uroczystej Gali wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji uczestniczyła liczna reprezentacja DOIIB z przewodniczącym Rady DOIIB – Eugeniuszem Hotałą. Szczególne podziękowania za wspieranie naszej kandydatury do otrzymania tego wyróżnienia należą się Przewodniczącemu Rady Śl.OIIB – Panu Franciszkowi Buszce, który jest również członkiem Kapituły Laurów. Wszystkie 3 izby inżynierów budownictwa z historycznego Śląska (dolnośląska, opolska, śląska) prowadzą wiele wspólnych działań na rzecz rozwoju naszego samorządu zawodowego i dobrych warunków wykonywania naszego zawodu.

 

Radość z tak wielkiego wyróżnienia i zaszczyt znalezienia się w znakomitym gronie innych laureatów podczas uroczystej Gali będzie dla DOIIB kolejnym pozytywnym impulsem do intensywnej pracy na rzecz całego naszego samorządu zawodowego w roku, w którym zaczynamy obchody 15-lecia DOIIB.

 

Relacja z Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji ukaże się niebawem na stronie internetowej naszej TV DOIIB. Można też obejrzeć relację z tej uroczystości na stronie internetowej Dziennika Zachodniego: http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/gala-25lecia-laurow-umiejetnosci-i-kompetencji-w-nospr-nagrody-zostaly-wreczone-wideo-zdjecia,11660532/  

W załączeniu fotografie z uroczystości (autor fotografii: Beata Garncarz-Skrobotowicz).