Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DOIIB NA XXVII MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH BUDOWNICTWA TARBUD 2013

W dniach 22–24 marca we wrocławskiej Hali Stulecia odbywały się XXVII Międzynarodowe Targi Budownictwa TARBUD 2013. Kolejny raz Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w tych Targach, prezentując cykl wykładów, adresowanych zarówno do osób odwiedzających Targi, jak też do wszystkich członków Izby. Podczas ceremonii otwarcia wykład inauguracyjny na temat „Hala Stulecia wczoraj i dziś” wygłosił w Sali Cesarskiej mgr inż. Wojciech Laska. Wśród honorowych gości Targów witany był Przewodniczący Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Targów Budownictwa dla rozwoju branży budowlanej oraz wskazał na najważniejsze problemy tej branży. Z dużym zainteresowaniem zarówno naszych członków, jak też zwiedzających ekspozycje targowe, spotkały się prezentacje kilku znaczących obiektów budowlanych, przygotowane pod egidą naszej izby przez autorów projektów lub osoby zaangażowane w ich realizację. Mgr inż. arch. Zbigniew Maćków przedstawił Zielone Wieże Green Tower we Wrocławiu, mgr inż. Michał Ptaszyński prezentował realizację Farmy Wiatrowej Lipniki, a Pan Szymon Konop i mgr inż. Mirosław Piasecki zapoznali zebranych ze zrealizowanym projektem, polegającym na odtworzeniu zabytkowego Dworca Wrocław Główny i przebudowie kolejowej infrastruktury technicznej. W drugiej części wykładów zainteresowani mogli zdobyć podstawowe informacje o budownictwie energooszczędnym i optymalnym zaprezentowane przez mgr inż. Jerzego Żurawskiego, a mgr inż. Marcin Pławecki analizował ciekawe zagadnienia efektywności energetycznej w aspekcie skuteczności wentylacji w budynkach mieszkalnych. Duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję wywołał wykład Pani Anny Kowalczyk i Pana Dariusza Cebuli z Banku Ochrony Środowiska o finasowaniu przedsięwzięć ekologicznych. Po wykładach był jeszcze czas, żeby zwiedzić ekspozycje targowe i podyskutować o bieżących problemach branży budowlanej. Przedstawiciele Prezydium Rady DOIIB wzięli udział w uroczystym bankiecie w dniu 23 marca, podczas którego podsumowano MTB TARBUD 2013, wręczono nagrody i wyróżnienia wystawcom i prezentowanym przez nich wyrobom oraz technologiom budowlanym. 
Mamy nadzieję, że licznie zgromadzeni słuchacze wszystkich wykładów przyjęli je z zainteresowaniem i odnieśli różnorakie korzyści. Chcemy też, aby w następnej edycji targów w roku 2014, DOIIB zaprezentowała osiągnięcia dolnośląskich inżynierów budownictwa w równie interesujący sposób. Być może będzie też możliwość szerokiej dyskusji o aktualnych problemach branży budowlanej. 
Za niezwykle sprawne przygotowanie udziału DOIIB w Targach szczególne podziękowania należą się Pani mgr inż. Grażynie Kaczyńskiej – członkini Prezydium Rady DOIIB.