Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DOIIB na 25. Międzynarodowych Targach Budownictwa TARBUD 2011

W dniach 18–20 marca 2011 roku, w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej, na terenie kompleksu Hali Stulecia (gmach Hali jest obecnie w remoncie), odbyły się jubileuszowe, 25. Międzynarodowe Targi Budownictwa TARBUD 2011. Jednym z ważniejszych wydarzeń w pierwszym dniu Targów był cykl wykładów przygotowany przez DOIIB.
Na „umownym stoisku” przybyłych gości przywitał Przewodniczący Rady DOIIB, Eugeniusz Hotała. Wyraził nadzieję, że rozpoczęty w tym roku udział Izby w Targach Budownictwa będzie w podobnej formie kontynuowany w następnych latach .
Wykłady zainaugurował prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk bardzo interesująco opowiadając o funkcji mostów w infrastrukturze miejskiej. Prelekcję ilustrowało wiele przykładów obiektów z całego świata. Na zakończenie słuchacze poznali tajniki budowy Mostu Rędzińskiego, który jest elementem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8. Jego konstrukcja jest podwieszona do najwyższego w Polsce pylonu (122 m). Profesor jest projektantem tego mostu.
Pani mgr Ewa Karkut-Żabińska mówiła o odpowiedzialności zawodowej inżyniera budownictwa – problemie istotnym zarówno dla przedstawicieli tego zawodu, jak też potencjalnych zleceniodawców i inwestorów.
Mgr inż. Jerzy Żurawski poruszył bardzo aktualny temat budownictwa energooszczędnego. Przedstawił przykłady, także negatywne, efektywności energetycznej budynków. Wykład ilustrowały wyniki pomiarów wykonanych przy pomocy kamery termowizyjnej.
Mgr inż. Danuta Paginowska skupiła się na prawnych aspektach zapobiegania powodziom i ich skutkom, a także wpływie powodzi na proces przygotowania inwestycji.
Z tą tematyką wiązał się częściowo wykład dr inż. Mariusza Jackiewicza, który omówił systemy ochrony przeciwwodnej i przeciwwilgociowej poszczególnych elementów budynku od fundamentów aż po dach.
Zebrani mieli okazją do zadawania pytań i dyskusji z prelegentami. Wymieniano poglądy i dopytywano się o szczegóły poruszanych problemów.
Po zakończeniu sesji zostało jeszcze trochę czasu na odwiedzenie innych targowych stoisk. Więcej szczegółów na temat wystawy i wystawców znajduje się w artykule zamieszczonym w ostatnim numerze czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie”.