Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

CYFRYZACJA W BUDOWNICTWIE

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 27.01.2023r. rozdziału 5a (art. 47a–47v), Dz. U. z 2022 r. poz. 1557, Ustawy Prawo budowlane, odnośnie wprowadzenia Elektronicznego Dziennika Budowy na stronie PIIB pod adresem https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/cyfryzacja-w-budownictwie pojawiły się materiały (zamieszczamy poniżej w plikach do pobrania):

  • Folder informacyjny EDB,
  • Przewodnik „Prowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy” – v. 1 przygotowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, głównie pod kątem informacji dla kierowników budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru budowlanego oraz projektantów sprawujących nadzór autorski. W miarę napływających uwag i wniosków, Przewodnik ten będzie aktualizowany w kolejnych wersjach.
  • Film ” Elektroniczny Dziennik Budowy. Film szkoleniowy. Cz. 1 Jak wysłać wniosek
    o wydanie dziennika budowy?”

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag na adres: dos@doiib.test.sisms.pl do 09.02.2023 roku.