Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

CO POMAGA, A CO PRZESZKADZA W WYKONYWANIU ZAWODU INŻYNIERA BUDOWNICTWA – STANOWISKO ZJAZDU I RELACJA TELEWIZYJNA

Podczas obrad XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który odbył się   w dniach 24-25 czerwca 2016 r. w Warszawie zebrani delegaci podjęli wielowątkową dyskusję na temat: „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa”. Przygotowane wcześniej materiały do dyskusji, omawiane w okręgowych izbach, były prezentowane przez moderatorów dyskusji i uzupełniane głosami uczestników zjazdu. Na zakończenie obrad zostało przyjęte zdecydowaną większością głosów stanowisko XV Zjazdu w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. W załączniku zawarte jest to stanowisko, a w zakładce TV DOIIB http://serwer1500784.home.pl/autoinstalator/wordpress1/ można zapoznać się z całą dyskusją delegatów, toczoną w tej programowej części zjazdu.  Liczymy na zainteresowanie naszych członków wynikami prac XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.