Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, CERTYFIKACJE EKOLOGICZNE W
BUDOWNICTWIE – KONFERENCJA

W imieniu organizatorów konferencji, zapraszamy do udziału w konferencji Budownictwo zrównoważone. Certyfikacje ekologiczne w budownictwie. Konferencja odbędzie się 26.04.2022 r. w Jasinie k/Poznania oraz online. Przygotowanie i prowadzenie: prof. Tomasz Błaszczyński (Politechnika Poznańska).Podczas konferencji zostaną zaprezentowane korzyści i kryteria nowego polskiego certyfikatu PLANET FRIENDLY w odniesieniu do istniejących i obowiązujących systemów certyfikacji ekologicznej.

Informacja dotycząca programu konferencji, warunków uczestnictwa i możliwości zapisu znajdują się na stronie internetowej: www.archmedia.pl