Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BLANKIETY OPŁAT – WAŻNE INFORMACJE DLA CZŁONKÓW DOIIB

Uprzejmie informujemy, że w związku z przejściem na elektroniczną formę wydawania czasopisma „Inżynier Budownictwa” – https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/5068-elektroniczna-wersja-inzyniera-budownictwablankiety opłat, od 01.01.2023 roku – nie będą już do Państwa rozsyłane. Dotyczy to również członków DOIIB, którzy zadeklarowali chęć korzystania z czasopisma „Inżynier Budownictwa” w wersji papierowej.

Blankiety są dostępne i można je pobrać samodzielnie:

Czasopismo „Inżynier Budownictwa” w formie elektronicznej jest rozsyłane mailingiem przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa do członków Izby na adresy podane w Portalu PIIB. Członkowie Izby mogą również pobrać czasopismo w wersji PDF po zalogowaniu się do portalu PIIB.

Ważne!!!

  • W przypadku braku możliwości pobrania blankietów w sposób określony powyżej, biuro DOIIB – na indywidualną prośbę – może przesłać blankiet mailem lub pocztą tradycyjną.
  • Osoby, które nie podały swojego adresu email do bazy Izby lub osoby, których adres email jest nieaktualny prosimy o podanie/zaktualizowanie danych kontaktowych.
  • Prosimy również członków DOIIB o aktywowanie dostępu do Portalu PIIB. W przypadku ewentualnych problemów prosimy o kontakt z Działem Członkowskim DOIIB: 71/337 62 30 (31).