Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Publikacje książkowe

Ta zakładka czeka na Wasze uzupełnienia, komentarze.
Publikacji w języku polskim jest mało, jest dużo zagranicznych. Czekam na Wasze informacje o nich.

Kasznia D., Magiera J. Wierzowiecki P. BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017

Książkę przeczytałem jak się tylko pojawiła w dwa długie popołudnia. Na początku przerażająca ilość skrótów, słownictwa. Powkładałem mnóstwo zakładek i kilka stron skrótów. Ale tym nie wolno się zrażać. Powoli układa się to w logiczną całość. Często wracam do tej pozycji. Zakupiłem wersję drukowaną ale też ebook-a i ta wersja bardzo mi się przydaje. Autorzy napisali w teju książce
„Autorzy mają też świadomość, że pisząc o BIM-ie i przedstawiając go jako remedium na wiele bolączek i problemów współczesnego budownictwa, a tym samym budząc niejako „apetyt na BIM”, zostawiają Czytelnika w punkcie, w którym raczej będzie miał poczucie niedosytu czy głodu niż satysfakcję z opanowania nowych umiejętności. Wierzymy, że dalszą wiedzę Czytelnicy zdobędą już dzięki własnym doświadczeniom, podczas pracy nad projektami realizowanymi z użyciem BIM-u.”
i to jest jej trafna recenzja.
Ryszard Rotter

Jędrych K., Latała M, Poślada J, Zieliński T. OpenRoads™ Designer. Projektowanie dróg w BIM. Multiconsult Polska 2020

Czekamy na recenzję czytelnika