Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Normy/standardy

  • PN-EN ISO 16739:2016-12 – standaryzuje format IFC. Format IFC służy do wymiany danych w budownictwie.
  • PN-EN ISO 29481-2:2016-12 – wersja angielska. Modele informacji o budynku – Podręcznik dostarczania danych – Część 2: Schemat współdziałania.
  • PN-EN ISO 12006-3:2016-12 – wersja angielska. Budownictwo – Organizacja informacji o obiekcie budowlanym – Część 3: Schemat danych obiektowo-zorientowanych.
  • BS 1192-4:2014 Collaborative production of information. Part 4: Fulfilling employer’s information exchange requirements using COBie – Code of practice, Limited, London 2014
  • BS ISO 55001:2014: Asset management – Management systems – Requirements, British Standards Institution Limited, London 2014
  • BS 1192:2007: Collaborative production of architectural, engineering and construction information. Code of practice, British Standards Institution Limited, London 2007
  • PAS 1192-2:2013: Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling, British Standards Institution Limited, London 2013
  • PAS 1192-3:2014: Specification for information management for the operational phase of assets using building information modelling, British Standards Institution Limited, London 2014