Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BIBLIOTEKA NORM PKN JUŻ DOSTĘPNA DLA CZŁONKÓW IZBY

Długo oczekiwany dostęp on-line dla wszystkich członków PIIB do biblioteki aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN) stał się faktem. Na stronie PIIB można już korzystać z dostępu do ok. 7 tysięcy norm, określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane).
Dostęp do norm jest możliwy po zalogowaniu się do portalu członkowskiego PIIB, korzystając z indywidualnego hasła, które jest również wykorzystywane przy pobieraniu elektronicznych zaświadczeń o przynależności do izby.