Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BEZPŁATNY PROGRAM SZKOLENIOWY „RENOWACJA I REFUNDACJA BUDYNKÓW HISTORYCZNYCH W DOBIE KRYZYSU KLIMATYCZNEGO”.

Zapraszamy do udziału w dwuetapowym, bezpłatnym programie szkoleniowym Fundacji Sendzimira “Renowacja i termomodernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego”.

Pierwszy etap to szkolenie e-learningowe, które odbędzie się on-line w terminie 8 listopada-5 grudnia. W przygotowaniu materiałów szkoleniowych współpracowaliśmy z grupą ekspertów z różnych dziedzin. Otrzymają Państwo dzięki temu najbardziej aktualną, praktyczną wiedzą z zakresu doboru metod, technologii i materiałów w procesie renowacji budynków historycznych z uwzględnieniem kwestii środowiskowych jak: ślad węglowy materiałów budowlanych, kwestie zieleni w otoczeniu budynków historycznych czy możliwości termomodernizacji budynków historycznych, w tym zabytkowych. Szkolenie dostarczy uczestnikom praktyczną wiedzę i wskazówki ułatwiające projektowanie renowacji budynków historycznych zmierzające do mitygowania zmian klimatu, co jest koniecznością w dobie kryzysu klimatycznego. Udział w kursie daje możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, wątpliwościami i dobrymi praktykami z innymi uczestnikami, zajmującymi się zawodowo zarządzaniem i renowacją budynków historycznych na obszarze całej Polski. Można wziąć udział tylko w części e-learningowej kursu. Drugi etap jest opcjonalny.

Uczestnicy samodzielnie decydują o swoim zaangażowaniu i od nich zależy, kiedy zapoznają się z materiałami szkoleniowymi, więc udział w kursie można pogodzić z obowiązkami zawodowymi.

Drugi etap programu to seria praktycznych, dwudniowych warsztatów stacjonarnych w Mysłowicach, Olsztynie i Bielsku-Białej w styczniu i lutym 2022 r. W trakcie warsztatów będziemy opracowywać koncepcje renowacyjne dla wybranych budynków, głównie zabytkowych, w poszczególnych miastach, np. dla zabytkowego liceum w Olsztynie, ratusza w Mysłowicach i zabytkowych kamienic w Bielsku-Białej.

Zapisy trwają do 7 listopada. Szczegółowy opis w załączniku.