Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BEZPŁATNY POKAZ ONLINE OPROGRAMOWANIA BIK FIRMY FORCAD

Firma FORCAD Sp. z o.o. zaproponowała DOIIB zorganizowanie bezpłatnego pokazu online prezentującego możliwości programu BIK (branżowa nakładka na systemy CAD) dla zrzeszonych Członków Izby Inżynierów Budownictwa. Czas trwania pokazu to około 2 godziny.

Zainteresowanych członków DOIIB prosimy o zgłoszenie chęci udziału w takim pokazie na adres mailowy: dos@doiib.test.sisms.pl do 28.10.2021 r.